Разъяснения МВД Чехии по поводу проекта нового закона о пребывании иностранцев

Opravdu návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců předložený v květnu 2013 do
meziresortního připomínkového řízení přináší zpřísnění pro každého?

Национальные визы - ужесточение? - Нет, для вашего удобства.
Je zavedení národního víza zpřísněním? – Není to pravdou.
Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu bez nutnosti předchozího pobytu na dlouhodobé nebo národní vízum o vydání povolení k dlouhodobému

С 1 января налог с зарплаты в Праге переводится на 713-77628031/0710

Новинки от Финансовой инспекции с 1 января 2013.
Произошло преобразование районных инспекций. Теперь для Праги существует единственный номер счета для всех налоговых отчислений (кроме таможни) - 77628031/0710. В зависимости от назначения платежа, используются различные префиксы.
Налог с зарплаты переводится на 713-77628031/0710

С Новым годом!

Сроки рассмотрения документов в МВД Чехии

http://www.mvcr.cz/clanek/lhuty-a-pocitani-casu.aspx

Počítání času, resp. lhůt, na které je vázáno provedení určitého úkonu v řízení upravuje § 40 SŘ.

Pokud jsou pochybnosti o zachování lhůty, např. pošta ztratí doručenku jako doklad o doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti a ani na základě reklamace není nalezena, a žadatel podá odvolání (je tedy zřejmé, že rozhodnutí mu bylo doručeno, ale není zřejmé, zda bylo odvolání podáno ve lhůtě), považuje se lhůta za zachovanou, dokud se neprokáže opak (viz § 40 odst. 2 SŘ).

Контакты на отделения МВД Прага

Praha

TRVALÉ POBYTY
Oddělení pobytu cizinců Praha I BIO
působnost: hl. m. Praha a okresy Praha-západ a Praha-východ
Nad Vršovskou horou 88/4
Praha 10 – Michle
Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 15.00

DLOUHODOBÉ a PŘECHODNÉ POBYTY
Oddělení pobytu cizinců Praha II BIO
působnost: okres Praha-západ
Zborovská 1505/13
Praha 5 – Smíchov
Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 15.00

Pracoviště Praha V BIO
působnost: okres Praha-východ
Nad Štolou 936/3
Praha 7 – Holešovice (Letná)
Úřední hodiny:

Vláda dnes schválila návrh zákona o státním občanství

Vláda dnes, 3. října 2012, schválila návrh zákona o státním občanství České republiky.

„Současná právní úprava státního občanství vznikala poměrně narychlo v době rozpadu federace a je již v mnoha ohledech překonána. Z právního hlediska trpí řadou nedostatků a v podstatě vůbec nezohledňuje poslední trendy prosazující se v oblasti státního občanství ve vyspělých státech. V praxi působí problémy, které lze překonat pouze její změnou,“ říká ke vzniku nového zákona náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Ondřej Veselský.

Navržený zákon:

Новый закон о пребывании иностранцев в Чехии

Проект нового закона - принято будет не все, что пообещали, но и этого - хватит.

Вместо визы на 6 мес появляется национальная виза сроком до 1 года. Продлению не подлежит. Можно попросить несколько раз подряд. Оформляется быстро и дешево.
А. Národní vízum: Na žádost bude vydáváno národní vízum za úcelem pobytu
do 1 roku. Dále bude z moci úrední vydáváno
- národní vízum za úcelem prevzetí povolení k pobytu (въездная виза)
- národní vízum za úcelem vycestování.(выездная виза)

Временный ВНЖ (разрешение на долговременное проживание). Выдается на срок более 1 года с возможностью дальнейшего продления.

B. Dlouhodobý pobyt
Povolení k dlouhodobému pobytu: Bude vydáváno pro úcely vyžadující pobyt na území delší než 90 dnu. Povolení k dlouhodobému pobytu muže být vydáno i na dobu delší než 1 rok s možností prodloužení.

ПМЖ имеет три варианта:

Загранпаспорт в консульствах России

В настоящее время получение в консульствах России новых паспортов упростилось.
Пройдите по ссылке https://passportzu.kdmid.ru/NewPetitionTest/Pages/mainpage.aspx
Заполните он-лайн анкету и через 3 дня подойдите в консульство с распечаткой анкеты. Если нет возможности распечатать анкету, запишите ее номер.
Ровно через 3 мес (Прага) вам выдадут новай занранпаспорт.
С собой захватите

 • внутренний паспорт гражданина России,
 • его копию (1 стр, прописка);
 • 6 цветных глянцевых фотографий
 • действующий заграничный паспорт
 • его копию (только 1 стр)
 • Направление на экзамен по чешскому языку

  С 1 июня 2012 года направление на бесплатный экзамен по чешскому языку можно получить в _любом_ отделении МВД по работе с иностранцами.

  Список отделений http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kon...

  Изменение в Торговом законе - о праве еднатела на работу

  Одним из изменений, произошедших с 1.1.2012, является право ответственного секретаря компании на работу в фирме (параграф 66 Торгового закона). На практике, для еднатела это означает право быть трудоустроенным на рабочий контракт, а не только на директорское вознаграждение. Что не отменяет необходимости получать разрешение на работу для иностранцев, не имеющих ПМЖ в Чехии, не закончивших в Чехии ВУЗа или не являющихся членами семей граждан ЕС или лиц с ПМЖ.

  Трудоустройство с подтвержденным образованием

  С января 2012 года получение разрешения на работу невозможно без легализации документов об образовании.
  Высшее образование подтверждается профильными высшими учебными заведениями Чехии, среднее - в магистрате.
  Если образование получено в Чехии, легализация не требуется.

  Изменение с осени 2012 - при продлении разрешения на работу, если это не ремесленные виды деятельности, подтвержденное обазование в Праге не требуют!

  RSS-материал
  .